ประโยชน์จากการไม่ใช้กระดาษและความเรียบร้อย!
การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินด้วย E-receipts!
ส่วนร่วมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินในการซื้อสินค้า
ประโยชน์จากการไม่ใช้กระดาษและความเรียบร้อย!
การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินด้วย E-receipts!
ส่วนร่วมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินในการซื้อสินค้า
レシートローラーとは
環境への課題を解決する
デジタル時代の新たなツール
紙レシートを地球からゼロにする
NEWS
NEWS
2023.07.25
การต่อสัญญาเว็บไซต์เสร็จสิ้น
ประโยชน์ของ E-Receipts

01. สามารถใช้งานโดยไม่ต้องใช้กระดาษและสะอาด

ใช้ E-receipts คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเก็บบันทึกใบเสร็จกระดาษหรือการสูญหาย ช่วยให้กระเป๋าหรือกระเป๋าถือของคุณเป็นระเบียบ

02. การมีส่วนร่วมในการประกอบสิ่งแวดล้อม

การนำ E-receipts ไปใช้ช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และลดขยะ ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

03. การจัดการดิจิทัลที่สะดวก

ใบเสร็จกระดาษมักเสียหายบ่อยครั้งหรือยากที่จะหาสถานที่เก็บ แต่ E-receipts สามารถรับได้ผ่านสื่อดิจิทัลเช่นสมาร์ทโฟนหรืออีเมล ทำให้สามารถเข้าถึงใบเสร็จได้ทุกเวลาและสามารถตรวจสอบและจัดการเมื่อจำเป็น

04. ค้นหาและการจัดการง่าย

E-receipts สามารถจัดระเบียบได้ง่ายด้วยการค้นหาตามคำหลักและการจัดกลุ่มในโฟลเดอร์ โดยค้นหาสินค้าหรือชื่อร้านค้าที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถค้นหาใบเสร็จที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเข้าไปใน LINE ผ่าน QR code!
ประโยชน์จากการไม่ใช้กระดาษและความเรียบร้อย!
สั่งซื้อเพื่อรักษ์โลกและกระเป๋าเงินด้วยใบเสร็จไฟฟ้า